RODO – Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Wszelkie dane osobowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym są chronione i traktowane jako dane poufne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dostęp do bazy danych adresowych ma tylko uprawniony personel Koniczynka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61; NIP 879-25-03-725. Mając na uwadze poszanowanie Pana/Pani dóbr osobistych zobowiązujemy się do nieudostępniania firmom, organizacjom i osobom trzecim Pana/Pani danych adresowych pozostających w naszej dyspozycji. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.
 3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Koniczynka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61; NIP 879-25-03-725
 4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 
  Koniczynka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61; koniczynka@koniczynka.com.pl
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług, wykonania zawartej przez Państwa z podmiotem umowy o świadczenie usług, a także wykonania ciążących na podmiocie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody.
 7. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 
  1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
  2. Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron
  3. Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Formularze ułatwiające skorzystanie Państwu z przysługujących uprawień dostępne są do pobrania na naszej stronie – po wypełnieniu prosimy przesłać na nasz adres. 
  Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.