Budynki użyteczności publicznej

Galeria realizacji w budynkach użyteczności publicznej

Hala sportowa wraz z szatniami.

Szkoła publiczna.